Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid

En spännande nationell konferens med Mötesplats social hållbarhet hölls 20-21 september 2022 i Örebro

Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa hållbar utveckling och uppnå det folkhälsopolitiska målet om att alla ska ges samma möjlighet till god och jämlik hälsa?

Två inspirerande dagar där vi tog tillvara på det bästa med att ses fysiskt. 

Vi varvade interaktiva ”knytkalas” med aktuell forskning och seminarier. På platsbesök i Örebro gavs en unik presentation av mötesplatser som alla kännetecknas av samverkan utifrån invånarens behov och med gemenskap som en bärande framgångsfaktor.

Läs mer här!

Stadsplanering och hälsa - en bättre stad för hela livet

Filmer från seminariet som hölls 25 april 2022

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner inledde tillsammans med inbjudna gäster

Linnéa Hanell, planeringsarkitekt MSA och utredare på Boverket. Aila Määttä, projektledare/Senior advisor på Nordens välfärdscenter och Johanna Linnarsson, koordinator för Healthy Cities Sverige.

Demensvänligt Helsingborg

Kerstin Skornicka Persson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg
Karin Nilsson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg

Visualiseringsverktyg med fokus på social hållbarhet

Josefin Wennelin, strateg social hållbarhet, Gävle kommun
Anna Nordin, landskapsarkitekt, Gävle kommun

Den lekfulla staden

Mimmi Beckman, planerare, parkenheten Örebro kommun

Se filmer från hela seminarieserien