Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun. Ida är stolt över att vara del av en utveckling där människor har möjlighet att forma sina liv. Ida beskriver en utmaning som hon möter är att samhället växer hastigt samtidigt som strukturer som är hållbara ska byggas för människor, inte minst barn och ungas uppväxtvillkor.

Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid 19

I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19 pandemin världens alla länder. Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

  • Vilka långsiktiga konsekvenser får Covid-19 pandemin för Sverige och världen?
  • Hur ställer vi om mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?

Välkommen till en digital konferens på förmiddagen den 20 januari!

Läs mer

State of health in the EU – dokumentation från webbinarium

Den 23 januari hölls ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenterades. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD,  European Observatory on Health Systems and Policies.

  • Vad innebär rapportens resultat  för den svenska hälsoutvecklingen och för hälso- och sjukvårdsystemet i Sverige?
  • Hur ska de utmaningar och möjligheter som lyfts i rapporten hanteras?
  • Finns det särskilda frågor som vi behöver kraftsamla kring?

Se det inspelade webbinariet fram till den 7 februari!

Se det filmade seminariet och övrig dokumentation

Dokumentation

Här hittar du presentationer och filmer från mötesplatsens konferenser och seminarier.

Dokumentation