Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Fler kan mer - civilsamhällets roll för hållbarhet och hälsa

Välkommen den 6 december kl 10:30-12:00 till ett webbsänt seminarium som sätter fokus på civilsamhällets möjligheter och roll för hållbarhet och jämlik hälsa.

Vi utforskar samverkansmodeller och tar del av lärande exempel där långsiktighet och samskapande med civilsamhället är viktiga utgångspunkter – fler kan mer!

Seminariet vänder sig främst till dig som har en strategisk roll inom hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad på lokal, regional eller nationell nivå. Vi välkomnar särskilt dig som representerar det civila samhället och dig som redan arbetar nära eller vill närma sig civilsamhället.

fler kan mer
Läs mer!

Stadsplanering och hälsa - en bättre stad för hela livet

Filmer från seminariet som hölls 25 april 2022

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner inledde tillsammans med inbjudna gäster

Linnéa Hanell, planeringsarkitekt MSA och utredare på Boverket. Aila Määttä, projektledare/Senior advisor på Nordens välfärdscenter och Johanna Linnarsson, koordinator för Healthy Cities Sverige.

Demensvänligt Helsingborg

Kerstin Skornicka Persson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg
Karin Nilsson, Genomförandeansvarig, FoU Helsingborg

Visualiseringsverktyg med fokus på social hållbarhet

Josefin Wennelin, strateg social hållbarhet, Gävle kommun
Anna Nordin, landskapsarkitekt, Gävle kommun

Den lekfulla staden

Mimmi Beckman, planerare, parkenheten Örebro kommun

Se filmer från hela seminarieserien