Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid

Nu kan du anmäla dig till en spännande nationell konferens med Mötesplats social hållbarhet 20-21 september 2022 i Örebro

Arbetet för jämlik hälsa och hållbar utveckling har blivit en angelägenhet för alla. Coronapandemin och ökade klyftor har satt fokus på vikten av hälsofrämjande insatser. Nu är det dags att ta ut kompassriktningen för framtiden. Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa en hållbar utveckling och uppnå målet om en god och jämlik hälsa?

Läs mer här, anmälan är öppen!

Ekononomi och effektivitet som drivkraft för främjande och förebyggande arbete

Filmer från seminariet som hölls i februari 2022.

Ekonomi och effektivitet

Inledning tillsammans med Annika Wallenskog och Linda Nordberg som är chefsekonom respektive handläggare på avdelningen för ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Regioner.

Resurseffektiv samverkan med civilsamhället i Värmlands län

Anna Beata Brunzell, folkhälsochef. Idéburen sektor.

En helhetsmetodik för effektivt folkhälsoarbete och inkludering – Sjukhusen i väster, Västra Götalands län

Maria Magnusson – verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster.

Se fler presentationer från seminarieserien här!