Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Omställning i samverkan med hälsa som strategi

Covid-19-pandemin har drabbat oss på ett genomgripande sätt. Samtidigt har den fört oss samman, utmanat våra invanda mönster och tvingat oss att agera snabbt för att dämpa negativa hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt. Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller har andra strategiska funktioner i ett arbete för en god och jämlik hälsa. Allt fler har blivit medvetna om behovet av förebyggande och främjande arbete.

  • Hur blir våra gemensamma erfarenheter en drivkraft som skyndar på omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?
  • Hur tar vi tillsammans stegen från strategi till praktisk handling för en god och jämlik hälsa?

En digital konferens på detta tema hölls den 27 maj.

 

Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid-19

Den 20 januari 2021 hölls en digital konferens i Mötesplats social hållbarhets regi.

I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19 pandemin världens alla länder. Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

  • Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19 pandemin för Sverige och världen?
  • Hur ställer vi om mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?