Nyheter

 • Digital myndighetsgemensam pressträff från och med 20 november

  De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 är nu helt digitala. Reportrar är välkomna att medverka via Zoom. Allmänheten kan se sändningen via Folkhälsomyndighetens kanal på YouTube som vanligt.

 • Planera dina inköp – undvik all trängsel

  I samband med julhandeln är det viktigt att begränsa antalet besök i butiker och undvika all trängsel. Både individer och näringsidkare har ett ansvar att motverka smittspridning av covid-19.

 • Viktigt att testkapaciteten används på rätt sätt under covid-19-pandemin

  En omfattande testkapacitet för covid-19 finns nu etablerad i hela landet. Den snabba ökningen av smittade, i kombination med hög förekomst av andra luftvägssjukdomar, gör att testningen i nuläget är ansträngd i många regioner. Folkhälsomyndigheten bistår regionerna med att öka testkapaciteten och så att provtagningen kan ske på rätt indikation.

 • Beslut om skärpta allmänna råd i Jämtlands län

  Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Jämtlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

 • Myndigheter utreder fall av covid-19 inom minknäringen

  Ett antal fall av covid-19 har konstaterats hos personer som arbetar inom minknäringen i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Jordbruksverket och lokala smittskyddsenheter utreder gemensamt om det finns någon koppling mellan fallen och deras kontakt med minkar.

 • Förlängda lokala allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län

  Mot bakgrund av spridningen av covid-19 i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden som sedan tidigare gäller i länen.

 • Insatser krävs för jämlik hälsa bland män som har sex med män

  Män i Sverige som har sex med män säger sig generellt ha höga kunskaper om hiv och andra sexuellt överförda infektioner, och bra förutsättningar att utöva säkert sex. Samtidigt finns skillnader i tillgången till förebyggande insatser, förekomsten av psykisk ohälsa är hög inom gruppen och många kan inte leva öppet med sin sexualitet.

Fler nyheter

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden.

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag