Frågor och svar om nytt coronavirus

Ett helt nytt virus som drabbar luftvägarna har upptäcks i Kina. Här finns frågor och svar om smittan och vad som görs för att stoppa utbrottet.

Nyheter

 • Ytterligare fall av covid-19 i flera regioner

  Ytterligare fem personer i Sverige har påvisats smittade av covid-19. Det gäller tre personer i Västra Götaland, en person i Region Uppsala och en person i Region Stockholm.

 • Förändrad riskbedömning för fall av covid-19 i Sverige

  Folkhälsomyndigheten bedömer nu att risken är hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Samtidigt bedöms risken för allmän smittspridning i Sverige som låg.

 • En miljon barn- och ungdomsledare erbjuds utbildning om psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.

 • Information till resenärer om det nya coronaviruset

  Det nya coronaviruset covid-19 har väckt många frågor kring resor. Det handlar bland annat om vilka områden som berörs, hur man ska tänka vid resor till eller från drabbade områden, och vilka åtgärder man själv kan vidta för att undvika smittan.

Fler nyheter

Vårt uppdrag

Logotyp för de globala målenFolkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar utveckling. Läs mer om vårt uppdrag

Tillsyn och tillsynsvägledning

Vi utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå.

Om tillsyn och tillsynsvägledning

Spårbarhet av tobaksvaror och säkerhetsmärkning