Rapporterna visar det totala antalet diagnostiserade fall vid de laboratorier som deltar i den frivilliga rapporteringen. Rapporterna publiceras varannan vecka från och med säsongsstart.

Rapporter för säsong 2020/2021

Rapporter för säsong 2019/2020

Rapporter för säsong 2018/2019

Rapporter för säsong 2017/2018

Rapporter för säsong 2016/2017

Rapporter för säsong 2015/2016

Rapporter för säsong 2014/2015

Rapporter för säsong 2013/2014

Slutrapporter för calicivirus

Redaktör: Elsie Ydring