Sammanfattning

Säsongen för respiratoriskt syncitialvirus (RSV) 2019–2020 kännetecknades av en sen epidemistart (vecka 5, 2020), låg aktivitet och snabbt avslut. Totalt rapporterades 1 994 laboratorieverifierade fall av RSV vilket är det lägsta antalet sedan säsongen 2013–2014.

I samband med spridningen av covid-19 i början av mars sattes flera åtgärder in för att minska smittspridningen i Sverige, bland annat gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer kring god handhygien och att stanna hemma vid minsta tecken på infektion. Karensdagen för sjukpenning slopades och hålla fysiskt avstånd till människor och undvika trängsel. Åtgärderna följdes av en snabb nedgång i spridningen av RSV, liksom för influensa. Efter toppveckorna (10-12) var säsongen redan över vecka 14.

Majoriteten av säsongens fall (59 procent) påvisades bland barn under 5 år, av vilka 84 procent var under två år. För barn under 5 år motsvarar det en incidens på cirka 190 fall per 100 000. Det kan jämföras med cirka 400 fall per 100 000 under förra lågsäsongen 2017–2018. Jämfört med 2017–2018 har incidensen i alla åldersgrupper varit betydligt lägre under 2019–2020.

Flest prover analyserades för RSV under vecka 11 till 13. Andelen prover som var positiva för RSV var under hela säsongen på en mycket låg nivå. I snitt 1,9 procent av de tagna proverna var positiva för RSV. Det kan jämföras med den förra lågsäsongen 2017–2018 då snittet var 5,1 procent.

Under säsongen diagnosticerades flest antal fall i Stockholm följt av Skåne. Högst incidens sågs för Svealand och Götaland under veckorna 10 till 12 och för Norrland vecka 12. Incidensen sett till folkmängden var kumulativt under säsongen högst i Svealand med 25 fall per 100 000 invånare, följt av Götaland och Norrland med 16 respektive 14 per 100 000.

Enligt det Svenska Intensivvårdsregistret har 48 patienter vårdats vid intensivvårdsavdelningar (IVA) med RSV på grund av en RS-pneumoni. De flesta patienter som vårdats på IVA var barn 0-11 månader (50 procent) följt barn 1-3 år (15 procent) och personer 65 år och äldre (14 procent). Dessa data är preliminära och efterrapportering av fall kan väntas.

RSV-övervakningen börjar igen den 28 september 2020 (vecka 40). Ett stort tack till alla laboratorier och barnkliniker som bidragit med data till den frivilliga laboratorieövervakningen under säsongen! Trevlig sommar önskar vi som arbetar med RSV-rapporterna. Marie Rapp, AnnaSara Carnahan och Mia Brytting

Läs den sammanfattande rapporten för säsongen 2019-2020 (PDF, 1 MB)

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.