Status

Vi har problem med att generera statistik över vaccinationstäckningen denna vecka. Sidan kommer därför att uppdateras först torsdagen den 29 september 2022.

Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellerna nedan uppdateras en gång i veckan, på torsdagar.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2022-09-15 23 303 444
2022-09-08 22 971 431
2022-09-01 22 907 135

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 12 år och äldre som är vaccinerade.

Andel av befolkningen 12 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31 i nämnaren (födda 2009 och tidigare).

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 12 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos (1)
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2022-09 15 7 846 920 87,3 % 7 664 073 85,3 %
2022-09-08 7 845 823 87,3 % 7 663 019 85,3 %
2022-09-01 7 845 381 87,3 % 7 662 444 85,3 %

(1) Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19.

Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31 i nämnaren (födda 2003 och tidigare).

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2022-09-15 5 522 870 66,9 %
2022-09-08 5 515 296 66,8 %
2022-09-01 5 510 853 66,8 %

Tabell 4 visar antal vaccinerade och vaccinationstäckning för 4 doser bland personer 65 år och äldre.

Tabell 4. Antal och andel vaccinerade med 4 doser bland personer 65 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 4 doserAndel (%) vaccinerade med 4 doser
2022-09-15 1 601 235 75,6 %

Antal och andel vaccinerade med 5 doser

Vaccinationstäckningen för 5 doser bland personer 65 år och äldre redovisas på sidan Vaccinationstäckning för de som fått dos 5.

Veckostatistik med diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer