Uppdaterad 16 december 2020

Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

Resultaten från forskningsprojekten kommer att få stor betydelse för många olika samhällsaktörer och för hur samhället ställer om i en mer hållbar riktning. MSB och Formas planerar att redovisa och tillgängliggöra projektens resultat under senare delen av 2021 eller början av 2022. Några av frågorna som forskningsprojekten ska besvara är:

  • Vem kan man lita på när det gäller hanteringen av covid-19?
  • Hur ska de statliga krisstöden fördelas bäst för att ha effekt?
  • Vad kan covid-19 lära oss om att skydda redan utsatta grupper i en kris?
  • Kan gröna ytor i staden skydda mot psykiska påfrestningar?
  • Hur påverkar hemmakontoren kommunernas avfallshantering?
  • Kan en kris få ett stort samhällsbärande system som transportsystemet att ställa om?

Läs mer projekten här: Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser