Uppdaterad 16 mars 2020

GD-Forum 2021

Årets nätverksträff i GD-Forum tar fasta på att tiden är nu och att vi ska bygga tillbaka bättre. 

Digital konferens

Datum: 21 april 2021
Tid: kl. 13.00 – 15.30

Målgrupp
Konferensen är öppen för myndighetschefer samt en ytterligare tjänsteperson.

Anmälan
Anmäl dig här senast 16 april kl. 16.00.

 

Program (preliminärt)

13.00 – 13.20   
Sveriges genomförande av Agenda 2030
Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

 13.20 – 13.40    
Pandemins påverkan på de globala hållbarhetsmålen internationellt
Carin Jämtin, generaldirektör Sida
Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Joakim Stymne, generaldirektör SCB

13.40 – 14.00    
”Lämna ingen utanför”
Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig SCB

14.00 – 14.10    
Paus

14.10 – 15.00    
Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnad
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030, inleder och avslutar. Inkluderar även gruppdiskussioner.

 15.00 – 15.15    
Summering och framåtblick
Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten             

15.15 -15.30     
Filosofiska reflektioner
Jonna Bornemark, professor i filosofi Södertörns Högskola

GD-Forum 2021

Bortom pandemin – Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnad 

Just nu finns ett tidsfönster för världen att planera och arbeta för en sund återhämtning efter pandemin. Mottot är Build Back Better.

Som myndigheter i Sverige med många verksamheter i hela världen, behöver vi ta tillvara alla möjligheter att driva återuppbyggnaden till ett mer hållbart och uthålligt samhälle där vi kan bidra med lösningar, innovationer och framtidens arbetssätt i statlig förvaltning.

Coronapandemin har orsakat mänskligt lidande, destabiliserat ekonomier och vänt upp och ned på tillvaron för miljarder människor runtom i världen. FN räknar med att en miljard människor kan kastas tillbaka till extrem fattigdom till följd av pandemin. Vi ser att motsvarande 400 miljoner heltidsarbeten är borta.

De globala hållbarhetsmålen skapades för att avhjälpa orättvisor och missförhållanden på alla dessa områden för att nå bättre balans i världen. En bärande del av FN:s utvecklingsplan Agenda 2030 är att målen är integrerade och odelbara. Inget perspektiv kan existera på bekostnad av något annat. Orsakerna till och effekterna av covid-19-pandemin har ytterligare tydliggjort dessa samband.