Människan, mötet och platsen - socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen

Nationell konferens inom Mötesplats social hållbarhet i Örebro den 12 – 13 maj.

Datum:
12 maj - 13 maj
Ort:
Örebro
  • Hur synliggör och integrerar vi hälsa, tillit, jämlikhet och jämställdhet?
  • Hur gör vi för att öka tillgängligheten till olika välfärdstjänster och service?
  • Hur förstärker vi samverkan mellan olika aktörer?
  • Hur använder vi Agenda 2030 som hävstång för vårt arbete?

Kom och lyssna till: Ulrika Modéer, UNDP, Po Tidholm, journalist och författare,
Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, och flera andra lika spännade namn!

Vi genomför ett antal seminarier i samarbete med Brå, Delmos, SKR, Folkhälsomyndigheten, Healthy Cities, Svenska FN-förbundet, Örebro kommun, Region Örebro län med flera.

Boka in dagarna redan nu. Ta med dina arbetskamrater och förlägg mötet i dina nätverk i samband med konferensen.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner, forskare, strateger inom kommun, region, stat, akademi, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Mer information om programmet kommer inom kort på Mötesplats social hållbarhets webbplats.

Gå till toppen av sidan