Datum:
2 december
Tid:
12.30 - 16.15
Plats:
Digitalt event

Innehåll

Representanter från den nationella myndighetsgruppen inom ANDT-strategin presenterar strategins bredd genom ett urval av verksamheter.

Dagens tre teman är:

ANDT-förebyggande arbete

  • Alkohol och marknadsföring, Konsumentverket
  • Rökfria miljöer med fokus på skolan, Länsstyrelsen och Skolverket
  • Att förebygga narkotika med fokus på cannabis, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen

ANDT och brottsförebyggande arbete

  • Hur kan man utveckla sitt lokala arbete mot narkotika? Förslag utifrån forskning och praktiska exempel, Brottsförebyggande rådet
  • Polismyndighetens narkotikastrategi och arbete med ANDT, Polismyndigheten
  • Granskning av drogförsäljning på nätet, Skatteverket

Vård och stöd av god kvalitet för personer som utvecklar problem relaterat till ANDT

  • Vad gör Socialstyrelsen relaterat till ANDT-strategins mål 3,4,5 för att förebygga att problem uppstår eller förvärras? Socialstyrelsen
  • Komplexa behov hos barn och unga. Socialstyrelsen
  • Åtgärdsplan för att motverka narkotikarelaterad dödlighet 2017-2020, vad har vi gjort i samverkan? Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar lokalt, regionalt eller nationellt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak eller närliggande områden.

Deltagande

Webbinariet är gratis och du behöver inte anmäla dig.
Klicka här för att delta

Seminariet är digitalt och kommer att spelas in för den som vill titta i efterhand.

Relaterat seminarium

Se gärna vårt andra webbinarium inom ANDT-området, 1 december 10.00- 12.15: Forskning om ANDT och jämlik hälsa

Kontakt

Frågor 
Linda Brännström