Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen, 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).

Folkhälsomyndigheten har tagit fram denna kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs.

För dig som ska skriva provet
Här finns det bland annat information om vem som ska skriva provet, hur provet ska genomföras och hur lång provtiden är.

Inläsning inför provet
Här finns det bland annat information om kunskapsprovets frågeområden samt tips på avsnitt att läsa inför provet.

För dig som kommunhandläggare
Här finns det bland annat information om ifall en kommun kan samarbeta med en annan kommun och om dispens från föreskriften.

Lagar, föreskrifter, allmänna råd och förarbeten
Här finns det en lista över bland annat lagar, föreskrifter, allmänna råd och förarbeten som den ska skriva provet behöver känna till.