Uppdaterad 17 april 2020

Hinder

Frågor och svar

  • Lyssna

    Du kan bli hindrad från att göra provet om du använder våld eller hot om våld mot provförrättaren eller någon annan person, eller uppträder bråkigt eller störande vid provet så att det inte kan genomföras. Om det finns hinder för att genomföra provet bör du få ett skriftligt besked om att provet av den anledningen inte kommer att anordnas. Du kan överklaga det beslutet. Om provet ställs in har du möjlighet att göra det vid ett senare tillfälle.

    Vissa kommuner har riktlinjer där det framgår i vilka situationer och på vilket sätt kommunen anser att en provskrivare uppträder på ett sätt som inte är lämpligt, och därför kommer att hindra personen från att genomföra provet.

    Uppdaterad: 2020-04-17 07:18:29