Uppdaterad 17 april 2020

Person med betydande inflytande

Frågor och svar

 • Lyssna

  Personer med betydande inflytande, så kallade PBI, som är aktiva i din serveringsrörelse ska även de ha kunskap om svensk alkohollagstiftning. En person som benämns PBI är exempelvis:

  • verkställande direktör
  • ensam firmatecknare
  • styrelseledamot
  • bolagsdelägare
  • minst hälften av styrelsen i en förening
  • aktieägare med betydande aktieinnehav

  Byten av PBI ska anmälas till kommunen eftersom byte av PBI kan ha stor betydelse för hur verksamheten bedrivs. Syftet är att kommunen ska kunna pröva om de nya fysiska personerna i bolaget är lämpliga att fortsätta driva verksamheten.

  En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Vad som gäller avseende verklig huvudman framgår av lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Bland annat framgår av 2 kap. 3 § i denna lag att du ska göra anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:17:51