Uppdaterad 17 april 2020

Resultat

Frågor och svar

 • Lyssna

  Om provet är godkänt får du ett intyg av kommunen där det framgår. Intyget innehåller personuppgifter i form av namn och personnummer, eller enbart födelsedatum om du saknar svenskt personnummer. Om provet blir underkänt finns personuppgifterna i ett dokument som du får av kommunen. Där framgår andelen rätta svar inom de olika frågeområdena.

  Proven får inte spridas, därför ska kommunen inte lämna ut provfrågorna. Detta regleras i 17 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Du får därför bara veta antalet rätta svar, och får alltså inte se frågorna i efterhand.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:17:19

 • Lyssna

  För godkänt resultat krävs att du har minst 75 procent rätta svar inom varje frågeområde. Olika områden innehåller olika antal frågor, beroende på vilket serveringstillstånd som ansökan gäller. Om ett område innehåller 12 frågor krävs exempelvis 9 rätta svar och med 8 frågor krävs 6 rätt.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:17:15

 • Lyssna

  Om du inte klarar kunskapsprovet på tre försök så blir du inte godkänd. Det innebär att du inte uppfyller kravet på personlig lämplighet. Om du inte klarar provet bör du få viss tid på dig för att förbättra dina kunskaper, för att sedan få möjlighet att skriva provet igen. Olika lång tid kan behövas för förberedelserna beroende på dina kunskaper. Om du blir underkänd även på det andra provet så får du en tredje och sista möjlighet att bli godkänd inom ramen för den aktuella ansökan.

  Om företaget har någon annan person som kan ersätta dig kan den personen göra provet inom ramen för samma ansökan. Det kräver att den personen har betydande inflytande i företaget, dvs. kommer att vara aktiv i serveringsrörelsens verksamhet. Personen får inte redan ingå i den krets av personer med betydande inflytande som ska göra provet.

  Om du inte klarar provet efter tre försök, och inte heller någon annan person i företaget inom ramen för samma ansökan, så görs bedömningen att sökandebolaget inte uppfyller kravet på personlig lämplighet. Eftersom detta krav ska vara uppfyllt för att du ska godkännas som tillståndshavare så kan alkoholhandläggaren bedöma att den här delen är en grund för ett beslut om avslag. Om du vill kan du skicka in en ny ansökan om du får ett beslut om avslag.

  Om en sökande fuskar, och kommunen har registrerat ett godkänt resultat i Kunskapsprovsregistret, blir resultatet ogiltigt när fusket blir känt. Om det upptäcks att den sökande fuskar under provtiden kan kommunen hindra sökanden från att slutföra provet.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:17:11

 • Lyssna

  Om du ska skriva ett omprov ska hela provet göras om. I alkohollagen står det att kunskaperna om alkohollagen ska visas genom att man gör ett prov. Därför ska hela provet vara godkänt med rätt andel svar inom varje frågeområde.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:17:07