Uppdaterad 24 februari 2021

Undantag

Frågor och svar

 • Lyssna

  Det är alltid alkoholhandläggaren på kommunen som vid prövningen av din ansökan avgör om det finns omständigheter som gör att det går att tillämpa undantag så att du inte behöver skriva provet. Situationer där undantag kan tillämpas finns angivna i 10 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov

  • Du har tidigare gjort provet och blivit godkänd och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  • Du högst tre år före en ny ansökan lämnas in godkänts på ett prov som minst motsvarar den nya ansökan
  • Du har ett serveringstillstånd i samma kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan och har kunskaper som det inte finns några skäl att ifrågasätta
  • Du har ett serveringstillstånd i en annan kommun som minst motsvarar den inlämnade ansökan samt har flera års erfarenhet utan anmärkningar dokumenterade

  Alkoholhandläggaren på kommunen får bedöma "flera års erfarenhet" utifrån de handlingar som finns i ärendet. Detsamma gäller för formuleringen "utan anmärkningar". Formuleringen "flera års erfarenhet" bör omfatta den tillståndshavare som varit verksam så länge att det finns anledning att förmoda att personen har de kunskaper som krävs.

  Uppdaterad: 2020-04-17 07:18:19

 • Lyssna

  Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för en typ av arrangemang som genomförs regelbundet eller återkommande, behöver du göra kunskapsprovet. Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för ett enstaka tillfälle, kan det vara möjligt med undantag från att göra provet.

  Ett enstaka tillfälle kan till exempel vara en bröllopsfest, en jubileumsfest eller en större tillställning med kommersiella intressen som är arrangerad av en näringsidkare eller en förening.

  Det är alkoholhandläggaren på kommunen som avgör om det är möjligt med ett undantag eller inte.

  Den här texten bygger på följande bestämmelse:

  10 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd

  Uppdaterad: 2021-02-24 15:54:42