Uppdaterad 17 april 2020

Hinder

Frågor och svar

 • Lyssna

  Den som ska skriva provet kan hindras från det om den använder våld eller hot om våld mot provförrättaren eller någon annan person vid provtillfället, eller uppträder bråkigt eller störande vid provet så att det inte kan genomföras. Om det finns hinder för att genomföra provet bör personen få ett skriftligt besked av kommunen om att provet av den anledningen inte kommer att anordnas. Det beslutet går att överklaga. Om provet ställs in har personen möjlighet att göra det vid ett senare tillfälle.

  Kommunen kan fatta beslut om egna riktlinjer där det framgår i vilka situationer och på vilket sätt kommunen anser att en provskrivare uppträder på ett sätt som inte är lämpligt, och därför kommer att hindra personen från att genomföra provet.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:56:13

 • Lyssna

  Kommunerna ska fatta beslut i ärenden om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Finns det hinder att genomföra provet som beror på den sökande kan detta fördröja handläggningen så att handläggningstiden överstiger fyra månader. I informationen om att handläggningstiden förlängs bör det därför framgå vad förlängningen beror på.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:56:09