Uppdaterad 17 april 2020

Person med betydande inflytande

Frågor och svar

 • Lyssna

  Personer med betydande inflytande, så kallade PBI, som är aktiva i serveringsrörelsen ska också ha kunskap om svensk alkohollagstiftning. En person som benämns PBI är exempelvis:

  • verkställande direktör
  • ensam firmatecknare
  • styrelseledamot
  • bolagsdelägare
  • minst hälften av styrelsen i en förening
  • aktieägare med betydande aktieinnehav.

  Byten av PBI ska anmälas till kommunen eftersom byte av PBI kan ha stor betydelse för hur verksamheten bedrivs. Syftet är att du som alkoholhandläggare ska kunna pröva om de nya fysiska personerna i bolaget är lämpliga att fortsätta driva verksamheten. Du behöver göra en bedömning om bytet av PBI påverkar att det finns tillräckliga kunskaper i serveringsrörelsen.

  Om exempelvis en förening eller ett aktiebolag ansöker om serveringstillstånd är det de som ingår i styrelsen som ska uppfylla kunskapskravet, en tumregel är minst hälften av styrelsemedlemmarna. Du som alkoholhandläggare får göra bedömningen vilken eller vilka personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsrörelsen.

  En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Vad som gäller avseende verklig huvudman framgår av lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Bland annat framgår av 2 kap. 3 § i denna lag att sökanden ska göra anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket. Du som alkoholhandläggare behöver som en del av handläggningen känna till vem som är verklig huvudman för den verksamhet som ska bedrivas.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:57:44