Uppdaterad 17 april 2020

Resultat

Frågor och svar

 • Lyssna

  Om provet är godkänt lämnar du som alkoholhandläggare ut ett intyg till sökanden som skrivit provet där resultatet framgår. Intyget skriver du ut från Kunskapsprovsregistret. Intyget innehåller personuppgifter i form av namn och personnummer, eller enbart födelsedatum om personen saknar svenskt personnummer. Om provet blir underkänt finns personuppgifterna i ett dokument som du skriver ut från Kunskapsprovsregistret och ger till den som skrivit provet. Där framgår andelen rätta svar inom de olika frågeområdena.

  Eftersom proven inte får spridas får du inte lämna ut provfrågorna. Den som skrivit provet får därför bara veta antalet rätta svar, och får alltså inte se frågorna i efterhand.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:03

 • Lyssna

  För godkänt resultat krävs minst 75 procent rätta svar inom varje frågeområde. Olika områden innehåller olika antal frågor, beroende på vilket serveringstillstånd som ansökan gäller. Om ett område innehåller 12 frågor krävs exempelvis 9 rätta svar, och med 8 frågor krävs 6 rätt.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:58:01

 • Lyssna

  Om den som gör provet inte klarar det på tre försök så blir den inte godkänd. Det innebär att personen inte uppfyller kravet på personlig lämplighet. Om personen inte klarar provet bör den få viss tid på sig för att förbättra sina kunskaper, för att sedan få möjlighet att skriva provet igen. Olika lång tid kan behövas för förberedelserna beroende på vilka kunskaper den som skriver provet har. Om personen blir underkänd även på det andra provet så får den en tredje och sista möjlighet att bli godkänd inom ramen för den aktuella ansökan. Resultatet på provet är inte överklagningsbart.

  Om företaget har någon annan som kan ersätta den som skrev provet så kan den personen göra provet inom ramen för samma ansökan. Det kräver att den personen har betydande inflytande i företaget, dvs. kommer att vara aktiv i serveringsrörelsens verksamhet. Den som skriver provet får inte redan ingå i den krets av personer med betydande inflytande som ska göra provet.

  Om den som skrivit provet inte klarar det efter tre försök, och inte heller någon annan person i företaget inom ramen för samma ansökan, så görs bedömningen att sökandebolaget inte uppfyller kravet på personlig lämplighet. Eftersom detta krav ska vara uppfyllt för att godkännas som tillståndshavare så kan du som alkoholhandläggare bedöma att den här delen är en grund för ett beslut om avslag. Den som får ett beslut om avslag kan skicka in en ny ansökan.

  Om en sökande fuskar, och kommunen har registrerat ett godkänt resultat i Kunskapsprovsregistret, blir resultatet ogiltigt när fusket blir känt. Om det upptäcks att den som skriver provet fuskar under provtiden kan kommunen hindra sökanden från att slutföra provet.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:57:58

 • Lyssna

  Om sökanden ska skriva ett omprov ska hela provet göras om. I alkohollagen står det att kunskaperna om alkohollagen ska visas genom att man gör ett prov. Därför ska hela provet vara godkänt med rätt andel svar inom varje frågeområde.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:57:55

 • Lyssna

  Den kommun som anser att det uppstått en situation som kan kräva dispens från föreskrifterna kan ansöka om det hos Folkhälsomyndigheten.

  Uppdaterad: 2020-04-17 06:57:52