Nyheter

 • Stödet till efterlevande – en viktig del av det suicidpreventiva arbetet

  Publicerat

  Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda både till sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. I samband med den internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammar…

 • Vaccin mot apkoppor kan ges till fler

  Publicerat

  Ett nytt sätt att ge vaccinet mot apkoppor gör att vaccinet räcker till fler personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination som förebyggande behandling också till personer med en påtagligt…

 • WHO: Utbrottet av apkoppor kräver samordnade insatser internationellt

  Publicerat

  WHO:s generaldirektör har beslutat att apkoppor ska deklareras som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). I Sverige finns rekommenderade åtgärder från WHO redan på plats men Folkhälsomyndigheten…

Fler nyheter