Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen.

 • Frågor och svar

  Vanliga frågor och svar om alkoholdrycksliknande preparat, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen om tobak och liknande produkter, spårbarhet och säkerhetsmärkning, tillverkning och försäljning av hand- och ytdesinfektionsmedel och om tobaksprodukter.

  Frågor och svar

 • Lagar och regler inom ANDTS

  Alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) bidrar i hög grad till ohälsa i samhället. För att minska de negativa effekterna finns lagar och regler som reglerar dessa områden.

  Lagar och regler inom ANDTS

 • Statistikverktyg inom ANDT

  Indikatorlabbet är ett statistikverktyg för kartläggning och uppföljning inom ANDT-området. Indikatorlabbet finner du på andtuppföljning.se

  I databasen Folkhälsodata kan du söka fram ett flertal indikatorer som berör ANDT-området. Utöver det finns indikatorer inom samtliga av folkhälsopolitikens 8 målområden. 

  FolkhälsoStudio är ett verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall. 

 • Folkhälsomyndighetens övergripande uppdrag inom ANDTS

  Vårt arbete inom ANDTS vägleds av Folkhälsomyndighetens övergripande uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Det nationella folkhälsopolitiska målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. En god och jämlik hälsa är en förutsättning för en samhällsutveckling som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.