Nya lagen om tobak och liknande produkter

  • Finns det någon ny reglering gällande snus?

    Ja, i lagen fastställs att styckförpackningar med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Bestämmelsen innebär ett förbud att sälja snus i små och prismässigt attraktiva förpackningar, vilka kan verka lockande för främst yngre personer. Med snus avses enligt lagen endast produkter som innehåller tobak.

    Övergångsbestämmelse

    Man får fortsätta sälja snusförpackningar med färre portioner än 20 stycken till konsumenter t.o.m. den 31 december 2019, förutsatt att snuset har tillverkats före den 1 juli 2019.

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:38

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?