Nya lagen om tobak och liknande produkter

  • Vad gäller i fråga om omhändertagande av tobaksvaror enligt den nya lagen?

    Möjligheten att omhänderta tobaksvaror upphör enligt den nya lagen. Motiven till det är dels att reglerna om omhändertagande ansetts vara svåra att tillämpa, dels att möjligheten till omhändertagande använts i mycket begränsad utsträckning av kommunerna.

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:38

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?