Nya lagen om tobak och liknande produkter

  • Kan kommunen gå in hos en handlare som inte har tillstånd men som misstänks sälja tobaksvaror?

    Folkhälsomyndigheten bedömer att kommunerna enligt 7 kap. 4 § ska utöva tillsyn över att bestämmelsen om krav på tillstånd följs.

    För att fullgöra sina uppgifter har kommunerna enligt 7 kap. 17 § rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för deras tillsyn.

    Enligt 7 kap. 18 § har kommunerna för att fullgöra sina uppgifter, rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av lagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover.

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:38

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?