Här har vi samlat bestämmelser samt vägledande rättspraxis inom våra ansvarsområden om alkohol, narkotika, hälsofarliga varor, dopning, tobak och liknande produkter. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som är tillämpliga.

Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med andra myndigheter och verksamhetsutövare i tillämpningen av dessa bestämmelser.

Alkohol

Narkotika och hälsofarliga varor

Dopning

Tobak och liknande produkter

Spel om pengar

Läs mer om spelreglering på spelprevention.se