En kommun får bara utfärda ett serveringstillstånd för alkoholdrycker och alkohol­drycksliknande preparat till personer som visat sig lämpliga att bedriva verksamheten. Den som ansöker om ett serveringstillstånd ska vara både ekonomiskt och personligt lämplig. Den ska också visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Som en del av prövningen av ansökan ges den som ansöker möjlighet att göra ett kunskapsprov.

Ansökan om serveringstillstånd görs i den kommun där serveringsstället finns. Det är kommunen som ansvarar för att den som ansöker får möjlighet att göra ett kunskapsprov. Provet ska genomföras enligt föreskrifter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Kunskapsprovet är uppdelat på fyra delområden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning.

För att få ett godkänt resultat på provet krävs att den som skriver provet har minst 75 procent rätt per delområde. Provet finns tillgängligt på svenska, engelska, franska och arabiska.

Den som skriver kunskapsprovet har tre försök per ansökan att bli godkänd. Serveringstillstånd kan sökas baserat på ett godkänt provresultat i upp till tre år. Det finns undantag från bestämmelserna i alkohollagen som anger när ett kunskapsprov inte behöver göras.

Frågor och svar kring undantag för dig som ska skriva provet

Frågor och svar kring undantag för dig som kommunhandläggare

Läs mer på Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Olika typer av kunskapsprov

Kunskapsprovet finns i olika typer. Beroende på vilken typ av tillstånd som ansökan gäller bestäms vilket prov som den sökande ska skriva, se tabell 1 nedan.

Tabell 1: Kunskapsprovets sju olika provtyper och antal frågor per delområde
FrågeområdeStadigvarande serveringstillstånd till allmänhetenStadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhetStadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan catering
Alkoholpolitik 8 8 4
Tillsyn 8 8 8
Mat och utrustning 12 12 8
Servering 32 32 24
Summa 60 60 44
Tabell 1: Kunskapsprovets sju olika provtyper och antal frågor per delområde
FrågeområdeTillfälligt serveringstillstånd till allmänhetenTillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskapTillstånd för pausserveringTillstånd för provsmakning
Alkoholpolitik 4 4 4 4
Tillsyn 8 8 8 4
Mat och utrustning 8 8 0 4
Servering 24 16 16 16
Summa 44 28 28 28

Vill du veta hur många som klarar kunskapsprovet vid ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Vi redovisar årlig och månadsvis statistik över antalet genomförda kunskapsprov och dess resultat.

Årsstatistik kunskapsprov

Månadsstatistik kunskapsprov

De bestämmelser som den här informationen bygger på

8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622)

4 § alkoholförordning (2010:1636)

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.