En kommun får bara utfärda ett serveringstillstånd för alkoholdrycker och alkohol­drycksliknande preparat till personer som visat sig lämpliga att bedriva verksamheten. Den som ansöker om ett serveringstillstånd ska vara både ekonomiskt och personligt lämplig. Den ska också visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Som en del av prövningen av ansökan ges den som ansöker möjlighet att göra ett kunskapsprov.

Ansökan om serveringstillstånd görs i den kommun där serveringsstället finns. Det är kommunen som ansvarar för att den som ansöker får möjlighet att göra ett kunskapsprov. Provet ska genomföras enligt föreskrifter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Kunskapsprovet är uppdelat på fyra delområden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning.

För att få ett godkänt resultat på provet krävs att den som skriver provet har minst 75 procent rätt per delområde. Provet finns tillgängligt på svenska, engelska, franska och arabiska.

Den som skriver kunskapsprovet har tre försök per ansökan att bli godkänd. Serveringstillstånd kan sökas baserat på ett godkänt provresultat i upp till tre år. Det finns undantag från bestämmelserna i alkohollagen som anger när ett kunskapsprov inte behöver göras.

Frågor och svar kring undantag för dig som ska skriva provet

Frågor och svar kring undantag för dig som kommunhandläggare

Läs mer på Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Årsstatistik kunskapsprov

Månadsstatistik kunskapsprov

De bestämmelser som den här informationen bygger på

8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622)

4 § alkoholförordning (2010:1636)

Folkhälsomyndighetens ändring i föreskrifter (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.