Bakgrund

För att erhålla ett nytt serveringstillstånd är det ett krav från 2011 att den sökande klarar ett kunskapsprov avseende alkohollagstiftningen, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).

Kunskapsprovet finns i sju varianter. Det är den som ansöker om serveringstillstånd som ska skriva provet. Om sökanden är en juridisk person ska den eller de personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsverksamheten skriva prov. Ytterligare vägledning finns i myndighetens föreskrifter. Utifrån vilken typ av serveringstillstånd ansökan gäller så bestäms vilken av de sju provtyperna den sökande ska skriva, se tabell 1.

Kunskapsprovet är uppdelat på fyra delområden:

 • alkoholpolitik,
 • tillsyn,
 • mat och utrustning samt
 • servering.

För att erhålla ett godkänt resultat på provet krävs det att provskrivaren har över 75 % rätt per delområde.

Provet finns tillgängligt på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska.

Den som skriver kunskapsprovet har tre försök på sig, per ansökan, att bli godkänd. Ett godkänt resultat är giltigt i fem år, från och med provdatumet.

Tabell 1. Kunskapsprovets 7 olika provtyper och antal frågor per delområde.
ProvtypAlkoholpolitikTillsynMat och utrustningServering
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x) 8 st 8 st 12 st 32 st
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (2:x) 8 st 8 st 12 st 32 st
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (3:x) 4 st 8 st 8 st 24 st
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (4:x) 4 st 8 st 8 st 24 st
Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (5:x) 4 st 4 st 4 st 16 st
Tillstånd för pausservering (6:x) 4 st 8 st 0 st 16 st
Tillstånd för provsmakning (7:x) 4 st 8 st 0 st 16 st

Statistik

Statistik 2020

Under 2020 genomförde 1 956 provskrivare totalt 2 812 prov. Det är både färre genomförda prov och färre provskrivare än året innan. Vid 2020 års slut var totalt 97 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är något högre nivå än föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2020 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket motsvarar 81 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 95 % under 2020, se tabell 4.

Statistik 2019

Under 2019 genomförde 2 514 provskrivare 3 795 prov. Det är både färre genomförda prov och färre provskrivare än året innan. Vid 2019 års slut var totalt 96 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är samma nivå som föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2019 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket motsvarar 69 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 95 % under 2019, se tabell 4.

Statistik 2018

Under 2018 genomförde 2 602 provskrivare 3 946 prov. Det är både färre genomförda prov och färre provskrivare är året innan. Vid 2018 års slut var totalt 96 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är något lägre än föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år så var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2018 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 67 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 96 % under 2018, se tabell 4.

Statistik 2017

Under 2017 genomförde 2 669 provskrivare 4 088 prov. Det är både färre genomförda prov och färre provskrivare än året innan. Vid 2017 års slut var totalt 97 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är något högre än föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år så var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2017 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 69 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 96 % under 2017, se tabell 4.

Statistik 2016

Under 2016 genomförde 2 778 provskrivare 4 364 prov. Det är både färre genomförda prov och färre provskrivare än året innan. Vid 2016 års slut var totalt 95 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är samma nivå som föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år så var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2016 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 63 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 96 % under 2016, se tabell 4.

Statistik 2015

Under 2015 genomförde 2 859 provskrivare 4 720 prov. Det är både fler genomförda prov och fler provskrivare än året innan. Vid 2015 års slut var totalt 95 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är något högre än föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år så var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2015 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 68 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 96 % under 2015, se tabell 4.

Statistik 2014

Under 2014 genomförde 2 833 provskrivare 4 710 prov. Det är både fler genomförda prov och fler provskrivare än året innan. Vid 2014 års slut var totalt 94 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är samma nivå som föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år så var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2014 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 66 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 97 % under 2014, se tabell 4.

Statistik 2013

Under 2013 genomförde 2 797 provskrivare 4 538 prov. Det är både färre genomförda prov och färre provskrivare än året innan. Vid 2013 års slut var totalt 94 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är samma nivå som föregående år, se tabell 2.

Liksom tidigare år så var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2013 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 70 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 98 % under 2013, se tabell 4.

Statistik 2012

Under 2012 genomförde 2 947 provskrivare 4 959 prov. Det är både färre genomförda prov och färre provskrivare än året innan. Vid 2012 års slut var totalt 94 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena. Det är något högre nivå än föregående år, tabell 2.

Liksom tidigare år så var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2012 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 65 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 99 % under 2012, se tabell 4.

Statistik 2011

Under kunskapsprovets första år, 2011 genomförde 3 412 provskrivare 6 716 prov. Vid 2011 års slut var totalt 86 % per ansökan om serveringstillstånd godkänd vid något av de tre provtillfällena, se tabell 2.

Den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2011 var stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (1:x), vilket omfattade 60 % av alla prov under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 99 % under 2011, se tabell 4.

Tabeller

Teckenförklaring: – Uppgift kan ej förekomma.

Tabell 2. Antal genomförda kunskapsprov samt antal och andel provtagare, varav godkänd eller ej godkänd. 2011-2020.
ÅrGenom-
förda kunskaps-prov
Provtagare som påbörjat provetProvtagare som är klar efter tre försökVarav godkänt resultat (andel)Varav ej godkänt resultat (andel)Provtagare som har en eller två försök kvar
2020 2 812 1 956 1 985 (100) 1 918 (97%) 68 (3%) 29
2019 3 795 2 514 2 584  (100%) 2 491 (96%) 95 (4%) 70
2018 3 946 2 602 2 641 (100%) 2 526 (96%) 117 (4%) 39
2017 4 088 2 669 2 647 (100%) 2 560 (97%) 92 (3%) 22
2016 4 364 2 778 2 717 (100%) 2 582 (95%) 136 (5%) 61
2015 4 720 2 859 2 788 (100%) 2 641 (95%) 150 (5%) 71
2014 4 710 2 833 2 683 (100%) 2 521 (94%) 163 (6%) 150
2013 4 538 2 797 2 584 (100%) 2 431 (94%) 153 (6%) 213
2012 4 959 2 947 2 818 (100%) 2 636 (94%) 182 (6%) 129
2011 6 716 3 412 2 851 (100%) 2 458 (86%) 293 (14%) 561
Tabell 3. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per provtyp 2011-2020
Antal och (andel)
skrivna prov per år
Provtyp 1:xProvtyp 2:xProvtyp 3:xProvtyp 4:xProvtyp 5:xProvtyp 6:xProvtyp 7:x
2020 2 286
(81%)
26
(1%)
226
(8%)
140
(5%)
98
(4%)
12
(0,5%)
24
(0,5%)
2019 2 630
(69 %)
37
(1 %)
328
(9 %)
473
(12 %)
274
(7 %)
20
(1 %)
33
(1 %)
2018 2 663
(67 %)
33
(1 %)
308
(8 %)
507
(13 %)
370
(9 %)
33
(1 %)
32
(1 %)
2017 2 811
(69 %)
16
(0,5 %)
306
(7 %)
549
(13 %)
333
(8 %)
29
(1 %)
44
(1 %)
2016 2 904
(66 %)
42
(1 %)
353
(8 %)
611
(14 %)
376
(9 %)
42
(1 %)
36
(1%)
2015 3 227
(68 %)
30 
(0,6%)
391
(8 %)
615
(13 %)
405
(9 %)
36
(1 %)
7
(0 %)
2014 3
(66 %)
43
(1 %)
357
(8 %)
770
(16 %)
381
(8 %)
41
(1 %)
12
(0 %)
2013 3 159
(70 %)
52&
(1 %)
327
(7 %)
509
(11 %)
407
(9 %)
64
(2 %)
20
(0 %)
2012 3 229
(65 %)
27
(1 %)
289
(6 %)
760
(15 %)
600
(12 %)
47
(1 %)
7
(0 %)
2011 4 033
(60 %)
40
(1 %)
257
(4 %)
1 245
(19 %)
1 065
(16 %)
54
(1 %)
22
(0 %)

Förklaring till provtyperna:

 • Provtyp 1:x: Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
 • Provtyp 2:x: Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet
 • Provtyp 3:x: Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet
 • Provtyp 4:x: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Provtyp 5:x: Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Provtyp 6:x: Tillstånd för pausservering
 • Provtyp 7:x: Tillstånd för provsmakning
Tabell 4. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per språk. 2011-2020.
ÅrSvenskaEngelskaFranskaArabiska
2020 2 660 (95 %) 61 (2 %) 3 (0 %) 88 (3 %)
2019 3 588 (95%) 88 (2%) 0 (0%) 119 (3%)
2018 3 778 (96%) 54 (1%) 1 (0%) 113 (3%)
2017 3 944 (96%) 76 (2%) 3 (0%) 65 (1,5%)
2016 4 230 (96%) 71 (2%) 1 (0%) 62 (1,5%)
2015 4 562 (96%) 85 (2%) 2 (0%) 71 (2%)
2014 4 567 (97%) 79 (2%) 7 (0%) 57 (1%)
2013 4 440 (98%) 69 (2%) 5 (0%) 24 (1%)
2012 4 923 (99%) 34 (1%) 2 (0%) *
2011 6 670 (99%) 46 (1%) 0 (0%) *

*Arabiska introducerades som provspråk under juni månad 2013.