Revidering pågår

Vi håller på att revidera materialet som finns till stöd för kommunerna när kommunerna utövar kontrollköp. Materialet är därför för tillfället inte aktuellt. Vid frågor om utförandet av ett kontrollköp, eller andra frågor kopplat till kontrollköp rekommenderar vi er att kontakta Folkhälsomyndigheten via mail istället.

Lagbestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att genomföra kontrollköp av folköl, tobak, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i syfte att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.

För mer information om kontrollköp av receptfria läkemedel kontakta Läkemedelsverket.

Läs mer längre ner på sidan om metoden, lagar, föreskrifter och allmänna råd och informations- och stödmaterial.

Kontrollköpsguiden

KöpguidenKontrollköpsguiden är ett stöd för dig som ska arbeta med metoden. Här hittar du information som steg för steg guidar dig genom metodens alla delar.

Kontrollköpsguiden

Guiden är tänkt som ett stöd för kommuner när de arbetar med kontrollköp av folköl, tobak och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den består av fyra block: Planering, Genomförande, Dialog och Uppföljning

Författningar

Här hittar du länkar till de författningar som reglerar metoden kontrollköp.

Förarbeten