Ny undersökning om spel och hälsa

Under hösten 2021 samlas nya data in till Swelogs. Datainsamlingen kommer att bestå av en uppföljning av deltagare från Swelogs 2018 och en ny befolkningsundersökning som går ut till 25 000 personer. Resultat och data publiceras under 2022.

Ladda ned informationsbrev på andra språk

Syftet med befolkningsstudien är att stärka kunskapen om spelande och spelandets betydelse för människors hälsa.

Swelogs består av två separata studier

Så här redovisar vi resultaten

Läs mer om Swelogs longitudinella studie 2008-2014 respektive Swelogs 2015 och 2018. Vi beskriver utvecklingen över tid i rapporten Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2018. Resultat från undersökningarna finns också på Spelprevention.se som är vår webbplats om spelproblem och förebyggande arbete.

Fakta 2018

 • Andelen som spelat senaste året var 58 procent, oförändrat från 2015
 • 236 000 personer (2,9 procent) hade viss risk för spelproblem
 • 56 000 personer (0,7 procent) hade förhöjd risk för spelproblem
 • 45 000 personer (0,6 procent) hade spelproblem
 • Viss risk och förhöjd risk hade minskat, medan spelproblemen ökat.

Fakta 2015

 • 322 000 personer hade viss risk att utveckla spelproblem
 • 134 000 personer hade ett problemspelande – bland dessa fanns 31 000 personer som hade spelproblem
 • 171 000 personer levde med någon som hade ett problemspelande – av dessa var 82 000 barn.

Utvecklingen 2008–2015

 • Färre spelar om pengar men omsättningen ökar.
 • Internetspelandet ökar.
 • Nya spelformer, främst på internet, ändrar spelmönstren.
 • Spelproblemen minskar bland minderåriga och unga män men ökar bland män i åldrarna 25–44 och kvinnor mellan 45 och 64 år.
 • Andelen med problemspelande är oförändrad men antalet personer med allvarliga spelproblem ökar.