Folkhälsomyndigheten kan på uppdrag erbjuda grundläggande kurs i bioriskhantering och praktisk utbildning i laboratoriesäkerhet. Målgrupper för uppdragsverksamheten inom biosäkerhet och bioskydd är exempelvis myndighetslaboratorier, universitet/högskolor och internationella samarbetspartners. Skräddarsydda träningsprogram utformas i överenskommelse med den organisation som efterfrågar kursen.

Undervisning och träning sker i form av föreläsningar, och gruppdiskussioner respektive praktiska övningar i skyddsnivå 2 laboratorium eller skyddsnivå 3 och 4 säkerhetslaboratorier.