Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av hög risk för laboratoriesmitta (till exempel mjältbrand) eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området (till exempel rabies).

I andra fall kan metodiken vara under utprövning eller så ny att andra laboratorier inte hunnit introducera den. Metodiken kan även fordra speciell kompetens eller särskilda resurser, till exempel elektronmikroskopi och P3-laboratorier och P4-laboratorier, som finns inom Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten utför dessutom bakterie-, virus- och parasitkarakteriseringar (typningar som oftast är avgiftsfria) samt referensfunktioner av betydelse för den infektionsepidemiologiska verksamheten.

Läs mer

Information för beställare

Arbetsmiljöverket: Smittrisker (AFS 2018:4)

WHO Laboratory Biosafety Manual (2004)

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories

WHO: Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19)

ISO 35001: Biorisk management for laboratories and other related organisations