Presentationer och programpunkter

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet (PowerPoint-dokument, 476 kB)
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Kunskap till handling – Processutvärdering av arbetet för social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa i Malmö stad, Regionförbundet Östsam och Västra Götalandsregionen (PowerPoint-dokument, 2,5 MB)
Gustav Larsson, Ramböll

Reflektioner över resultaten
Annika Larsson från Region Östergötland, Sven-Olof Isacson från Malmökommissionen, Elisabeth Rahmberg Johansson och Göran Henriksson från Västra Götalandsregionen

Hela staden socialt hållbar (PDF, 1,3 MB)
Åsa Lundquist, Göteborg stad

Kunskap till handling – dialogpass (PowerPoint-dokument, 414 kB)
Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten

Samling för social hållbarhet i Dalarna (PowerPoint-dokument, 241 kB)
Johan Hallberg och Suzanna Westberg, Landstinget i Dalarna

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm
Paul Alarcon, Stockholm stad

En kommission för jämlik hälsa i Örebro län (PowerPoint-dokument, 460 kB)
Thomas Falk, Region Örebro län

Nationell kommission för jämlik hälsa (PowerPoint-dokument, 7 MB)
Olle Lundberg, Ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa

Kunskap till handling – avslutande diskussion
Jonas Frykman (SKL) och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten