• Hur påverkar de stora nationella initiativen arbetet framöver?
  • Hur kan vi tillsammans medverka till en mer socialt hållbar samhällsutveckling
  • Vad behöver man som ledare göra för att lyckas driva de komplexa processer som dessa utmaningar kräver?

Vi kommer identifiera och ta ställning till vägval vi står inför och tillsammans lära hur vi omsätter dem i praktisk handling. Årets konferens kommer på ett nytt sätt ge plats för alla deltagares kunskap och engagemang genom workshops och samtal.

Konferensen är en mötesplats där du får mer kunskap och inspiration om social hållbarhet. Här träffar du förtroendevalda och tjänstemän verksamma inom social hållbarhet i offentlig sektor samt i civilsamhällets organisationer, branschorganisationer, näringslivet och akademin.

Tider

Onsdag 14 juni 10:15-17:15.
Torsdag 15 juni 8:30-15:30