Michael GreenMichael Green, VD Social Progress Imperative, ekonom och mannen bakom rankningssystemet Social progress index.

Hans TED Talks har visats mer än två miljoner gånger, och hans presentation 2014 valdes av TED- organisationen som en av de ”mest kraftfulla idéerna 2014” och utsågs av The Telegraph till en av de tio bästa någonsin.

Se Michael Greens TED-talk.

Paola Annoni Paola Annoni, specialist regional utveckling Europeiska kommissionen, ansvarig för EU regional Social Progress Index (EU-SPI) som bygger på Social progress index och är ett sätt att mäta regional social utveckling.

Johanna Giorgi
Johanna Giorgi, ansvarig hållbarhetsfrågor Tillväxtverket, arbetar med hållbarhetsaspekterna av ekonomisk utveckling med fokus på företagande.

Anna Norin
Anna Norin,regional utvecklare Region Västerbotten, arbetar med hållbar regional utveckling och BRP+ som är ett breddat socialt mått på utveckling.

Ida TexellIda Texell, ledamot i Agenda 2030-delegationen och prisad förbundsdirektör för Brandkåren Attunda som lyckats utforma hållbara förändringsprocesser och styrsystem.

Laura Hartman
Laura Hartman, ordförande i regeringens Tillitsdelegation, har lång erfarenhet av forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska frågor, bland annat som analysdirektör på Försäkringskassan.

Stina Balkfors
Stina Balkfors, Tillitsverket som är ett fritt initiativ startat av människor som tror på betydelsen av att våga arbeta långsiktigt, förebyggande och gränsöverskridande för att bygga ett mer tillitsfullt och hållbart samhälle.

Margareta Rönngren
Margareta Rönngren, kommunalråd i Umeå kommun

Peter Olofsson
Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande i Västerbottens läns landsting

Hans Karlsson
Hans Karlsson, avdelningschef, Sveriges Kommuner och landsting

Anna Bessö
Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten