08:30-9:45 Plenum, lokal Vävenscenen

Välkommen igen med reflektioner av gårdagen
Moderator, Ola Nordebo, politisk chefredaktör Västerbottens-Kuriren

Stärk tilliten och bidra till en positiv hållbar utveckling 8:40 - 9:45

Stina Balkfors, grundare av Tillitsverket

Tillitsverket är ett fritt initiativ som vill inspirera till och öka medvetenheten kring tillitens betydelse för medmänskligheten i samhället och världen. Vad innebär tillit för mig och i relation till andra? I denna interaktiva föreläsning berättar Stina Balkfors om hur vi kan se framtidens lösningar med hjälp av skapande, kreativitet och samverkan.

http://tillitsverket.se/


09:45-10:15 Fika utanför Vävenscenen inkl. förflyttning till P5


Vägval för ett socialt hållbart samhälle 2030 10:15-11:45

Workshopsledare Tillitsverket, Tillitsverket; Stina Balkfors, David Ershammar, Kajsa Balkfors, Elin Turesson och Margareta Wandel

Årets konferens kommer på ett nytt sätt ge plats för alla deltagares kunskap och engagemang.

I olika former av workshops, interdisciplinärt lärande och interaktivitet bjuds deltagarna in till att skapa den kunskap vi behöver för att ta vårt eget och gemensamma arbete för social hållbarhet till nästa nivå.

Vi utgår från temana från dag 1 och sätter dem i relation till varandra och vårt eget ledarskap. Vad krävs i praktiken för att samarbete och nya innovativa lösningar ska få fäste? Vad kan jag själv som ledare skapa positiv förändringen utan att ändra de yttre omständigheterna?

Syftet är att fånga den gemensamma kunskapen om hur vi och de initiativ vi driver kan göra större skillnad. Alla deltagare stöds att förstå egna vägval och komma vidare i de viktiga frågor som berör just nu.


11:45-12:30 Lunch, lokal P5


Forts, vägval för ett socialt hållbart samhälle 2030 12:30 - 13:30


Busstur med hållbarhetsglasögon 14:30-15:30 inkl. fika to-go

En spännande busstur där vi gör statistiken levande och visar konkreta effekter av Umeå Kommuns arbete med jämlikhet och hållbarhet. Under turen får vi exempel på flera framgångsrika förändringar och landmärken i staden.

Bussturen avslutas senast 15:30 vid Umeå centralstation och Umeå flygplats.