Uppdaterad 3 februari 2020

Människan, mötet och platsen – socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen

Nationell konferens inom Mötesplats social hållbarhet i Örebro den 12 - 13 maj.

Datum: 12 - 13 maj

Ort: Örebro, Conventum

  • Hur synliggör och integrerar vi hälsa, tillit, jämlikhet och jämställdhet?
  • Hur gör vi för att öka tillgängligheten till olika välfärdstjänster och service?
  • Hur förstärker vi samverkan mellan olika aktörer?
  • Hur använder vi Agenda 2030 som hävstång för vårt arbete?

Kom och lyssna till: Ulrika Modéer, UNDP, Po Tidholm, journalist och författare,
Hans Abrahamsson, Göteborgs universitet, och flera andra lika spännade namn!

Vi genomför ett antal seminarier i samarbete med Brå, Delegationen mot segregation, SKR, Folkhälsomyndigheten, Healthy Cities, Svenska FN-förbundet, Örebro kommun, Region Örebro län med flera.

Boka in dagarna redan nu. Ta med dina arbetskamrater och förlägg mötet i dina nätverk i samband med konferensen.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner, forskare, strateger inom kommun, region, stat, akademi, näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Anmälan öppnar den 19 februari.

 

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Region Örebro län och Örebro kommun