Uppdaterad 17 december 2020

Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid-19

I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19 pandemin världens alla länder. Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

  • Vilka långsiktiga konsekvenser får covid-19 pandemin för Sverige och världen?
  • Hur ställer vi om mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?

Välkommen till en digital konferens den 20 januari 2021, kl 9-12

Anmälan är nu öppen. Håll utkik här efter uppdateringar.

Sverige har liksom andra länder drabbats hårt av smittspridningen av covid-19 men står relativt starkt rustat att hantera de sociala och ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Trots detta slår pandemin hårt i Sverige med bland annat ökad arbetslöshet, uppskjuten vård och social isolering.

Covid-19 pandemin har gett oss ökad insikt om att en god och jämlik hälsa i befolkningen är viktig för samhällets motståndskraft vid kriser.

Pandemin har också gett oss nya erfarenheter och bidragit till lösningar, innovationer och partnerskap som vi kan bära med oss in i framtiden. Erfarenheter som kan ligga till grund för den nödvändiga omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle.

Se hela programmet här

Karin Klingenstierna, moderator leder oss genom konferensen med Gunnar Wetterberg, författare och historiker och summeras av Jacke Sjödin, rimsammanfattare.

Varmt välkommen till en digital konferens som vänder sig till dig som är beslutsfattare eller har annan ledande funktion för frågor som rör social hållbarhet i offentlig sektor, branschorganisationer, civilsamhällets organisationer och näringslivet.

Anmäl dig nu via denna länk

För att undvika spridning av covid-19 avråder vi från att sitta flera i samma rum och följa den digitala konferensen om inte rummet är tillräckligt stort för att kunna hålla ordentligt avstånd till andra. Ju färre som samlas desto bättre.