Uppdaterad 13 januari 2021

Föreläsare

Våra plenumföreläsare:

Karin Klingenstierna som är konferensens moderator har mer än 20 års erfarenhet av att jobba på scenen som moderator och konferencier. Både i Sverige och utomlands. Från sin tidigare yrkesroll som lärare har hon med sig pedagogiken och bildningstörsten vilket gör henne till en uppskattad moderator inom kunskapsintensiva branscher.


 

Gunnar Wetterberg är från början historiker och diplomat. Han var chef för strukturenheten på Finansdepartementet under 1990-talskrisen och ansvarig för Långtidsutredningarna 1992 och 1995. Han var direktör i Svenska Kommunförbundet och sedan samhällspolitisk chef i Saco. Idag är han författare, men medverkar också i Fråga Lund och har vunnit På Spåret två gånger tillsammans med Parisa Amiri. Foto: Christine Olsson


 

Caroline Costongs, Director of EuroHealthNet, the European Partnership of public health bodies building a healthier future for all by addressing the determinants of health and reducing inequalities. EuroHealthNet is based in Brussels and active in policy, practice, and research. Our approach focuses on health in all policies, contributing to sustainability and wellbeing of people and planet.


 

Sara Frankl är sakkunnig på SCB och samordnare av den indikatorbaserade uppföljningen av Agenda 2030 i Sverige. Sara är medförfattare till tre statistiska lägesbilder av genomförandet av agendan i Sverige varav den senaste publicerades 3 november 2020 och fokuserade helt på uppföljningen av principen om att inte lämna någon utanför. Sara är dessutom ordförande i UNECE:s styrgrupp för SDG-statistik och deltar i flera FN-ledda arbetsgrupper med fokus på Agenda 2030. Sara har arbetat på SCB sedan 2002 och har sin utbildningsbakgrund i sociologi och samhällsplanering.


 

Laura Hartman har lång erfarenhet från forskning och ledarskap. Hon har varit forskningschef på SNS och analysdirektör i Försäkringskassan. Hon har lett regeringens Tillitsdelegation med uppdrag att främja en tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor. Idag arbetar hon för ett hållbart Uppsala utifrån de 17 globala målen i FN:S Agenda 2030. Foto: Karl Gabor


 

Bodil Jönsson, är professor emerita vid Lunds Universitet, fysiker, tidstänkare och författare.


 

Professor Morten Kjærum är sedan 2015 chef för the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI). Innan dess var han den första chefen för EUs Rättighetsbyrå i Wien. Han har skrivit i stor omfattning om mänskliga rättighetsfrågor. 


 

Ann-Sofi Lodin är sedan 2011 regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR), som är Sveriges största offentliga arbetsgivare med 56 000 medarbetare. VGR ansvarar för fem sjukhusförvaltningar, flera hundra vårdcentraler och folktandvårdskliniker samt för regional utveckling, kollektivtrafik och kultur


 

Rosaline Marbinah är ordförande för ungdomsrörelsens landsråd LSU - Sveriges ungdomsorganisationer. LSU samlar 86 medlemsorganisationer som totalt utgör 650 000 organiserade barn och ungdomar över hela Sverige. Rosaline Marbinah är även demokratiambassadör, särskild representant för ungdomar i OSSE, ledamot i ForumCiv, Ideell Arena och Arvsfondsdelegationen. 


 

Ulrika Modéer är assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete på UNDP. I sin roll ansvarar hon för organisationens partnerskap med medlemsländer och nya partners. Ulrika Modéer har tidigare tjänstgjort som statssekreterare för dåvarande ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Isabella Lövin. Dessförinnan har hon haft en lång karriär inom politik och civilsamhälle såväl i Sverige som internationellt. 


 

Jesper Sundewall är forskare vid Lunds Universitet och University of KwaZulu-Natal i Sydafrika. Jespers forskning handlar om hur resurser för hälsa fördelas och används i låg- och medelinkomstländer. Jesper har också tidigare arbetat vid Riksrevisionen, Sveriges Riksdag och Sida. 


 

 

Johan Carlson, gd, Folkhälsomyndigheten. Johan Carlson tillträdde tjänsten som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten 2014 då Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen slogs samman till Folkhälsomyndigheten. Han var tidigare generaldirektör för Smittskyddsinstitutet och är i grunden infektionsläkare. Johan disputerade vid Uppsala universitet och är docent i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet.


 

Nina Lindqvist, enhetschef på Enheten för folkhälsorapportering på Folkhälsomyndigheten. Under 2020 ledde hon arbetet med regeringsuppdraget att ta fram en stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet, med utgångspunkt i det nya folkhälsopolitiska ramverk som riksdagen beslutade 2018.


 

Fredrik Lennartsson är sedan slutet av 2018 chef på avdelningen för vård och omsorg på SKR. Avdelningens ansvarsområde omfattar bl.a. hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, folkhälsa och jämställdhet. Fredrik har tidigare varit hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne och generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Ett viktigt uppdrag i den nuvarande befattningen är att bidra till det omställningsarbete som pågår i samhället  - från ett fokus på vård- och omsorgsinsatser till ett fokus på hälsa. 


 

Helén Lundkvist Nymansson är sektionschef på SKR med ansvar för folkhälsofrågor, barnets rättigheter, jämställdhet och försäkringsmedicinska frågor. SKRs arbete med Strategi för hälsa, Mötesplatsen och Modellkommuner för jämställdhet ligger inom sektionens ansvarsområde. Helén var tidigare departementsråd i Regeringskansliet, med mångårig erfarenhet från jämställdhetspolitiken.