Uppdaterad 15 januari 2021

Program

Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om? – i skuggan av covid-19.

I likhet med klimatkrisen drabbar covid-19 pandemin världens alla länder. Krisen har drabbat de mest utsatta hårdast och innebär utmaningar för uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala målen.

Tid: 09:00 – 12:00

Program 20 januari

Karin Klingenstierna, moderator, leder oss genom konferensen tillsammans med Gunnar Wetterberg, författare och historiker och den summeras av Jacke Sjödin, rimsammanfattare.


Kl 9:00


Inledning, filminslag med röster från allmänheten.

Vad händer nu? Ställer vi tillbaka eller ställer vi om?

Om konferensen och tankar inför framtiden

 • Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
 • Fredrik Lennartsson, avdelningschef, Avdelningen för Vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner

Kl 9:20


Internationell utblick

Vilka konsekvenser får pandemin för utvecklingen i olika delar av världen? Hur påverkar utvecklingen oss i Sverige? Vad drar vi för lärdomar från tidigare pandemier?

 • Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för externa relationer och påverkansarbete på UNDP
 • Caroline Costongs, Director EuroHealthNet
 • Morten Kjaerum, Chef för Raoul Wallenberg Institutet
 • Jesper Sundewall, forskare vid Lunds universitet och University of KwaZulu-Natal i Sydafrika
 • Rosaline Marbinah, ordförande LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Kl 10:00


Nationell utblick

Vilka långsiktiga konsekvenser kan pandemin få för utvecklingen i Sverige? Vilka är de viktigaste lärdomarna att ta med sig i det fortsatta arbetet?

 • Bodil Jönsson, professor emerita vid Lunds universitet, fysiker, tidstänkare och författare.
  Fyra tidsperspektiv i coronatid och social hållbarhet (Ljudfil) 
 • Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig, Statistiska centralbyrån
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen

 • Laura Hartman, Avdelningschef Hållbarhetsavdelningen, Uppsala kommun
 • Rosaline Marbinah, ordförande LSU, Sveriges ungdomsorganisationer

Kl 10:50  


Omställning – Hälsa som strategi

Inledning - film med röster från verksamheter.

Vad innebär hälsa som strategi? Har förutsättningarna för förebyggande och främjande arbetet stärkts? Hur bibehåller vi partnerskapet över sektorsgränser när krisen är över?

 • Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030
 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen 
 • Hans Karlsson kommundirektör, Arvika kommun
 • Laura Hartman, Avdelningschef Hållbarhetsavdelningen, Uppsala kommun.

Kl 11:25


På väg mot en god och jämlik hälsa – tankar och stöd för det fortsatta arbetet

 • Nina Lindqvist, enhetschef, Enheten för folkhälsorapportering, Folkhälsomyndigheten
 • Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, Avdelningen för Vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner

Kl 11:35


Avslutning och summering av Jacke Sjödin