Uppdaterad 21 maj 2021

Program 27 maj

Omställning i samverkan med hälsa som strategi. 

Covid-19-pandemin har drabbat oss på ett genomgripande sätt. Samtidigt har den fört oss samman, utmanat våra invanda mönster och tvingat oss att agera snabbt för att dämpa negativa hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt.

Tid: 13:00 – 16:30

Programmet är preliminärt och uppdateras.

Program 27 maj

Karin Klingenstierna, moderator, leder oss genom konferensen.


Kl 13:00


Inledning – Hur går vi vidare i en omställning med hälsa som strategi? 

 • Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
 • Staffan Isling, verkställande direktör, Sveriges Kommuner och Regioner

Kl 13:15


Konsekvenser av covid-19-pandemin för folkhälsan. Vad är viktigt att fokusera på nu och efter pandemin? Vad tar vi med oss in i framtiden?

 • Ett samtal med Karin Guldbrandsson, utredare, Folkhälsomyndigheten och Elisabeth Skoog Garås, handläggare folkhälsa, kvalité och uppföljning, Sveriges Kommuner och Regioner.


Kl 13:50


Medverkande i valbara sessioner gör en första presentation


Kl 14:05


Tre valbara sessioner med interaktiva samtal

Nationella, regionala och lokala initiativ presenteras följt av samtal i grupper:

 1. På väg mot en god och jämlik hälsa – hur kan uppföljning och statlig samordning bidra?
  Medverkande: Karin Engström och Chatrine Höckertin, utredare på Folkhälsomyndigheten, enheten för folkhälsorapportering
  Folkhälsomyndigheten har nyligen tagit fram en stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet. Implementeringsarbetet är påbörjat och i denna session diskuterar vi stödstrukturens delar kring uppföljning och samordning med särskilt fokus på lokala och regionala behov. Det handlar om innehåll i kommunfaktabladen för att de ska bli så relevanta som möjligt och vi lyfter också frågan inom vilka samhällsutmaningar inom folkhälsoområdet en ökad samordning av det statliga folkhälsoarbetet kan bidra.

 2. Tillsammans minskar vi hälsoskillnaderna i Jönköpings län – satsning på lokala hälsocenter och förstärkt områdesuppdrag i primärvården
  Medverkande: Rachel De Basso (S), ordförande för nämnden Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län. Annette Frisk, vik. folkhälsochef, Region Jönköpings län.
  Region Jönköpings län genomför ett genomgripande omställningsarbete – Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. En del handlar om ett unikt samarbete mellan region, kommun och civilsamhälle där lokala hälsocenter etableras i hela Jönköpings län. Invånare som har risk för framtida ohälsa erbjuds hälsocoachning i en stärkande miljö. Samtidigt förstärks det främjande och förebyggande uppdraget för vårdcentraler som befinner sig i socioekonomiskt utmanade områden. Vi tar oss från strategi till praktik för minskade skillnader i hälsa.

 3. Leva livet – after covid. Hälsa som ett medvetet val i Skellefteå kommun. 
  Medverkande: Ejja Häman Aktell, avdelningschef vård och omsorg, Skellefteå kommun. Maria Pahlberg, anhörigkonsulent, Skellefteå kommun.
  En resa utan sällskap är ensam och svår. I ett samarbete, Lärresa för chefer och medledare kring god och säker vård, får vi tillsammans med våra reskamrater se hela individens situation från vår gemensamma plats. Ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård, omsorg och stöd sporrar hela förvaltningen att samskapa. Samtidigt kommer vi närmare region, kommuner, kranskommuner och framförallt - individen och den anhörige själv.


Kl 15:35


Glimtar från de valbara sessionerna


Kl 15:50


Kommentarer och avslutning

 • Helen Lundkvist Nymansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Anna Bessö, avdelningschef Folkhälsomyndigheten

Kl 16:00 - 16:30


Efterföljande mingel

Pröva ett nytt sätt att mingla digitalt, tillsammans med övriga deltagare!