Uppdaterad 9 juni 2022

Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid

Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa hållbar utveckling och uppnå det folkhälsopolitiska målet om att alla ska ges samma möjlighet till god och jämlik hälsa?

Välkommen till Örebro den 20–21 september och två inspirerande dagar där vi tar tillvara på det bästa med att ses fysiskt. Vi varvar interaktiva ”knytkalas” med aktuell forskning och seminarier. På platsbesök i Örebro får du en unik presentation av mötesplatser som alla kännetecknas av samverkan utifrån invånarens behov och med gemenskap som en bärande framgångsfaktor.

Ur programmet:

  • Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner, och Karin Tegmark Wisell, gd Folkhälsomyndigheten, ger sin bild av varför människan, mötet och närmiljön är så viktigt idag. Representanter med erfarenhet av att leda närområdesbaserat och regionalt arbete medverkar.
  • Healthy Cities, Tillväxtverket, Statistikgruppen i Örebro län och Nätverket för sociala investeringar leder knytkalas om smart resursanvändning, hållbar platsutveckling och systematiskt analysarbete.
  • Partnerskap Örebro medverkar under båda dagarna för att berätta om framgångsrika sätt att samverka utifrån behoven i fem stadsdelar med sociala utmaningar.
  • Anna Balkfors, senior rådgivare Ramboll, och Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner, samtalar om främjande och förebyggande arbete som incitament för ekonomisk hållbarhet.
  • Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset, delar insikter om betydelsen av tvärsektoriella samarbeten – från det globala till det lokala.

Få mer kunskap på seminarier om utsatta grupper, vägar till gemenskap och strategier för en god gestaltad livsmiljö.

Anmäl dig nu
Vi vänder oss främst till dig som är politiker, beslutsfattare eller på annat sätt har en strategisk roll inom hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad på lokal, regional eller nationell nivå.

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, SKR, Örebro kommun och Region Örebro län

Välkommen till Örebro

Anmälan

Kostnad: 3700 kr