För att uppnå målet om ett sjukpenningtal på högst 9 dagar år 2020 behöver åtgärder vidtas på bred front. Regeringen har beslutat om ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro som innehåller åtgärder avseende såväl Försäkringskassan som arbetsgivare och hälso- och sjukvården.