Enkätresultaten har sammanställts i fyra rapporter och kan läsas eller laddas ner via SKL:s webbutik.