Syftet med utredningen är att få fram förslag som kan leda till en mer jämlik och kunskapsbaserad vård. Utredare är Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017.