Seminariet äger rum klockan 13.30–15.30 i Spårvagnshallarna, Stockholm. Det finns platser kvar till seminariet den 9 december. För att anmäla dig, vänligen följ denna länk: Spelar barns och ungas socioekonomiska villkor någon roll för deras psykiska hälsa?