Projektmedel erbjuds till:

  • föreningar, stiftelser och kooperativ för att utveckla verksamhet eller företagande kopplat till boende
  • företagsorganisationer, företagarföreningar och branschorganisationer för att öka tillgången till praktik.

OBS! Kort ansökningstid, ansökan ska vara inlämnad senast den 8 december 2015.
Beslut fattas senast den 18 december och meddelas senast den 23 december.
Totalt 3 miljoner kronor kommer att beviljas till 8-10 projekt.