Uppdraget ska redovisas senast den 18 oktober 2016.