Det viktiga som lyftes fram var att mäta det som är väsentligt eftersom mått endast är indikatorer på verkligheten, att identifiera en skillnad, lägga tid på att göra orsaksanalys och förstå sambanden samt ta fram åtgärder.

Under eftermiddagen presenterades verktyg för hur man praktiskt kan jobba med att analysera sina data och deltagarna fick göra egna övningar. Dagen rundades av med diskussion och deltagarna efterfrågade främst samarbeten och nätverk, både på regional och lokal nivå, för att jobba vidare.

Se presentationer från workshopen Analysera mera! – Mät och förstå din samtid och framtid

Agenda 2030

Mötesplats social hållbarhet kommer att jobba vidare med Agenda 2030, att följa upp vad som händer, hur det kan mätas och vilka nya typer av data som behöver tas fram. Under konferensen den 17-18 maj kommer de socialt hållbara målen att synliggöras.

Läs mer om konferensen Globalt till lokalt – nya hållbarhetsmål visar vägen? 17-18 maj i Göteborg

Kategori: Mötesplatsnyhet