Referensgruppens inspel och kloka synpunkter är till stor hjälp när vi nu ska planera för 2017 års verksamhet inom Mötesplats social hållbarhet.

En central punkt på mötet rörde den nationella konferens som kommer att anordnas i Umeå den 14-15 juni 2017 inom ramen för Mötesplats social hållbarhet. Referensgruppen kom under mötet bland annat med förslag på tema för konferensen, tipsade om intressanta föreläsare samt gjorde inspel kring intressanta konferenskoncept. Något som återkom vid ett flertal tillfällen under diskussionerna om konferensen 2017 var en önskan om att vi skulle ha ett fortsatt fokus på Agenda 2030 och att vi skulle adressera aktuella utmaningar i samhället och hur vi kan tackla dem för att skapa ett socialt hållbart, inkluderande Sverige 2030.

Håll utkik på vår hemsida efter information om konferensen i Umeå 14-15 juni 2017. Vi kommer löpande att uppdatera hemsidan med ny information om konferensen allt eftersom planeringen fortskrider.

Referensgruppen för Mötesplats Social hållbarhet består av representanter för kommuner, landsting/regioner, civilsamhället, näringslivet och staten. Vilka personer som ingår i referensgruppen för Mötesplats social hållbarhet och vilka organisationer de representerar kan du se här.