Referensgruppen består av representanter för kommuner, landsting, regioner, näringsliv, idéburen sektor och staten. Referensgruppen är delaktig i utvecklingen av Mötesplatsens programförklaring och planering av aktiviteter.

På referensgruppsmötet kommer bland annat att diskuteras den konferens som Mötesplatsen arrangerar tillsammans med landstinget Västerbotten och Umeå kommun i Umeå i juni 2017. Det kommer även att tas upp förslag på intressanta teman på kommande seminarier/träffar inom MSH.

Läs mer om referensgruppen