Väven i Umeå, fotografiVäven ligger centralt i Umeå, vackert belägen intill Umeälven. Foto: Umeå kommun

Vi står inför flera utmaningar, men också möjligheter, när det gäller social hållbarhet i Sverige och att nå framgång i arbetet med att förverkliga FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Vid konferensen diskuterar vi möjligheter för att stärka tillit och förtroende och hur vi kan mäta att samhällsutvecklingen går i en mer socialt hållbar riktning. Hur kan vi tillsammans medverka till en mer socialt hållbar samhällsutveckling som kan bidra till att förverkliga FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030)?

Vi behöver identifiera och ta ställning till de vägval vi står inför och tillsammans arbeta med att omsätta dem i praktisk handling.

Medverkar gör bland annat:

  • Michael Green och Paola Annoni från EU-kommissionens arbete med Social progress index
  • Stina Balkfors från Tillitsverket
  • Laura Hartman från Tillitsdelegationen
  • Parul Sharma från Agenda 2030-delegationen

Mer information om konferensen och de medverkande kommer löpande att läggas ut här på Mötesplats social hållbarhets webb, så håll utkik! I april kommer vi också att lägga upp program och anmälningslänk till konferensen här.