Kommissionen har i sitt slutbetänkande lämnat förslag om hur hälsoklyftorna i samhället ska minska. Huvudsakligt fokus är hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället och förslagen riktar sig till både regeringen, statliga myndigheter, regioner/landsting och kommuner.

På webbinariet presenterades kommissionens arbete och de rekommendationer och åtgärdsförslag man lämnat i sina del- och slutbetänkanden. Dessutom gav Socialdepartementet sin bild av de synpunkter som lämnats på kommissionens andra delbetänkande via den remissrunda som avslutades i maj.

Det blev ett välbesökt webbinarium med över 70 uppkopplingar runt om i landet och på flera ställen hade man samlats för att tillsammans se webbinariet. Det kom in många frågor genom den chattfunktion som var tillgänglig och frågorna besvarades under webbinariets gång.

Webbinariet filmades i sin helhet och kan ses i efterhand via länken nedan. Du kan även ladda ner presentationerna i pdf-format.

Länk till dokumentationen från webbinarium om jämlik hälsa